KKK

Kas kodulehel toodete hinnad sisaldavad käibemaksu?

Renditellimuse kinnitab 50% ettemaksu laekumine. 100% tellimuse summast peab olema laekunud enne kauba väljastamist.

Rendi maksumuse arvutamisel on iga järgnev päev 75% eelmise päeva maksumusest.

Kodulehel olevad hinnad ei sisalda käibemaksu. Päringukorvi tooteid lisades näete lõppsummana hindasid koos käibemaksuga.

Rendiperioodiks loetakse ajavahemikku renditud vara väljastamise- ja tagastamise vahel. Väljastamise ja tagastamise päev loetakse rendiaja sisse. Rendiööpäev kestab kella 12.00-st kuni järgmise päeva 12.00-ni ehk Inventar peab olema tagastatud rendiperioodi lõppedes järgmisel päeval hiljemalt kell 12.00, kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti. Juhul, kui Rentnik tagastab vara eelpool mainitud tähtajast hiljem, on Rentnik kohustatud tasuma ka tähtaega ületanud päevade eest.

Renditud Vara tuleb tagastada rendileandjale samas seisukorras, nagu need on rentnikule väljastatud, v.a tekstiilitooted kus rendihinna sisse kuulub nende pesu. Tekstiilide laenutushind sisaldab pesuteenust, aga ei sisalda keemilist puhastust, näiteks küünlarasva eemaldamine, pliiatsi jälgede eemaldamine jne. Lauanõud tuleb tagastada pestult ja küünlajalgadelt tuleb eemaldada küünlarasv.

Juhul kui renditud varal ilmnevad puudused või vara ei vasta hinnapakkumises kokkulepitule on rentnik kohustatud teavitama koheselt rendileandjat, kuid mitte hiljem kui rendiobjekti kasutava sündmuse alguseks. Kui rendileandjat ei ole tähtaegselt puudustest teavitatud, loetakse, et puudus on tekkinud rendiaja vältel ning rentniku valduses. Rentnik nõustub, et Rendileandja viib vara korrasoleku kontrolli läbi 2 tööpäeva jooksul peale tagastamist.

Rentnik kohustub kasutama renditud inventari otstarbekohaselt. Rentnik kannab täielikku vastutust vara säilimise ja heakorra eest alates rendileandjalt otsese valduse üleminekust kuni vara tagastamiseni kogu rendiperioodi vältel. Renditud vara hävimisel või kadumisel on Rentnik kohustatud Rendileandjale hüvitama samaväärse uue toote asendamise kulu. Tagastamisel puudu jäänud/vahetusse läinud üksikuid laenutustooteid on Rentnikul võimalik tagantjärele tuua/vahetada tagastuspäeva jooksu. Hilisemaid tagastamisi/vahetamisi ei arvestata kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti.

Juhul kui Rentniku poolt esile toodud puudus, kahju või vara kadumine tuleneb Rentniku süüst, või Rentniku poolt inventari mittesihipärasest kasutamisest, on Rentnik kohustatud hüvitama inventari parandamise või asendamise kulutused ja kahju.

Jah. Soovitame alati eelnevalt aeg kokku leppida.

Ei. Transpordi ja paigalduse kulu lepitakse kokku eraldi.

Mida varem, seda parem, aga soovitame broneerida vähemalt kaks päeva enne sündmuse algust.

Kindlasti tuleb tagastus eelnevalt kokku leppida. Kokkuleppel on tooteid võimalik tagastada ka nädalavahetusel.

Teavitades meid vähemalt 14 päeva enne sündmuse toimumist tagastame ettemaksu 100%. Tellimuse tühistamisel 13 kuni 4 kalendripäeva enne ürituse toimumist tuleb tasuda 25%
tellimuse kogumaksumusest. Tellimuse tühistamisel 3 kuni 1 kalendripäeva enne ürituse toimumist või rendipäeval 50% tellimuse kogumaksumusest.

Maksta on võimalik arve alusel ülekandega, kohapeal kaardiga või sularahas.